...
SİVİL TOPLUM İÇİN YASAMA SÜRECİNE KATILIM EL KİTABI (4.BASKI, 2020)
...
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLLARI EL KİTABI
...
TGNA’S ROLE İN CLİMATE CHANGE POLİCY (SUMMARY FOR POLİCYMAKERS)
...
TBMM’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKASINDAKİ ROLÜ (POLİTİKACILAR İÇİN ÖZET)
...
TBMM’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKASINDAKİ ROLÜ
...
ÜNİVERSİTELERDE PARLAMENTO HUKUKU ÇALIŞMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
...
İSPANYA ANAYASASI ve KONGRE İÇTÜZÜĞÜ(CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y REGLAMENTO DE LAS CORTES GENERALES)
...
YEREL STK’LAR İÇİN YASAMA OKULU PROJESİ
...
“GENÇLER İÇİN YASAMAYA GİRİŞ”
...
YASAMA DERNEĞİ BROŞÜRÜ
...
ANAYASA MAHKEMESİ İLE İLGİLİ KAYNAKLAR
...
ANAYASA HUKUKU (GENEL) İLE İLGİLİ KAYNAKLAR
...
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE KANUNLAŞMA SÜRECİ İLE İLGİLİ KAYNAKLAR
...
İÇTÜZÜK İLE İLGİLİ KAYNAKLAR
...
İDARE HUKUKU VE YÜRÜTME ORGANI İLE İLGİLİ KAYNAKLAR
...
KANUN YAPIM TEKNİĞİ İLE İLGİLİ KAYNAKLAR
...
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER İLE İLGİLİ KAYNAKLAR
...
MİLLETVEKİLLİĞİ İLE İLGİLİ KAYNAKLAR
...
PARLAMENTER DENETİM İLE İLGİLİ KAYNAKLAR
...
PARLAMENTO HUKUKU İLE İLGİLİ KAYNAKLAR
...
SİYASİ PARTİLER İLE İLGİLİ KAYNAKLAR
...
TBMM’NİN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ KAYNAKLAR
...
SÖZLÜKLER
...
ULUSAL PARLAMENTOLAR – NATIONAL PARLIAMENTS