#
 • Yasader
 • 20.11.2011

Yerel STK’ lar İçin Yasama Okulu Projesi-1

     
 
YEREL STK’LAR İÇİN YASAMA OKULU PROJESİ
Yasama Eğitimi ve Atölye Çalışmaları
BOLU – TRABZON – ÇORUM – BURDUR

 


Seçmen-temsilci arasındaki ilişki, seçim dönemleriyle sınırlı değildir. Taleplerin, seçimlerden sonra da parlamentoya sürekli olarak iletilmesi, milletvekillerinin çeşitli toplumsal kesimlerin taleplerini güncel olarak izleyebilmelerine ve bunlara cevap veren politikalar üretmelerine olanak yaratır. Bu taleplerin izlenmesi, önemli ölçüde, toplumdaki çeşitli beklentilere sahip kesimlerin STK’lar halinde örgütlenerek parlamentoyla iletişime geçmesiyle gerçekleşir. STK’ların, TBMM’deki yasama ve denetim süreçlerine katılımı, seçmenle temsilci arasındaki bağı canlı tutar, demokrasinin kökleşmesine ve derinleşmesine önemli bir katkı sunar.

TBMM’de görev yapan bir grup yasama çalışanı tarafından 2003 yılında kurulmuş olan Yasama Derneği (YASADER) bugüne kadar, kendi uğraşı alanı olan yasama ve denetim süreçlerine STK’ların katılımına yönelik birçok faaliyetin ve projenin içinde yer almıştır (Faaliyetlerimizi “www.yasader.org” adresinden izleyebilirsiniz).

Parlamenter demokrasilerde,  STK’lar olarak yasa yapım süreçlerine katılımın çok önemli olduğunu biliyoruz. Bizleri temsil eden milletvekillerimiz ile iletişim kurmak, kendilerini yerelde yaşanan sorunlardan haberdar etmek ve onlarla diyalog kurarak çözüm alternatifleri geliştirmek mümkün. Bu aşamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışma düzenini bilmek, milletvekillerinden bir konunun farklı şekillerde TBMM gündemine taşınmasını talep etmek konusunda büyük avantaj sağlıyor.

Bu amaçla, YASADER, “Yerel STK’lar İçin Yasama Okulu Projesi” çerçevesinde 4 şehir merkezinde ikişer günlük eğitim ve atölye çalışmaları başlatıyor. Hollanda Büyükelçiliği MATRA Programı tarafından finanse edilen bu çalışmaların amacı, sivil toplumun yasama süreçlerine nasıl daha etkin katılabilecekleri konusunda somut ve pratik bilgiler vermek.

Yerel STK’ların, sorunlarını ve önceliklerini Parlamentoya daha etkin bir şekilde taşımalarına katkı sağlamayı amaçlayan bu Projede yer almak için başvuru formunu doldurup bize gönderiniz.

Projenin Adı:

Yerel STK’lar İçin Yasama Okulu Projesi

Projenin İçeriği:

 • TBMM, STK’ların TBMM ile ilişkileri: Olanaklar, Yollar ve Fırsatlar
 • Yerel/bölgesel öncelikleri ve ihtiyaçları belirlemek
 • TBMM’ye yönelik Çalışma Yöntemleri Atölyeleri

Projenin Yürütüleceği İller ve Tarihler:

 • 26-27 Kasım 2011, Bolu (Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın’ın katılımıyla)
  • Son başvuru tarihi: 11 Kasım 2011, Cuma mesai bitimi
 • 3-4 Aralık 2011, Trabzon (Rize ve Giresun’un katılımıyla)
  • Son başvuru tarihi: 21 Kasım 2011, Pazartesi mesai bitimi
 • 5-6 Mayıs 2012, Çorum (Amasya ve Tokat’ın katılımıyla)
  • 12-13 Mayıs 2012, Burdur (Isparta’nın katılımıyla)

Eğitim ve Atölye Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler:

 • Faaliyetlere katılım ve kullanılacak kaynaklar ücretsizdir.
 • Şehir dışından gelecek katılımcıların konaklama ve yemek (kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği) giderleri tarafımızca karşılanacaktır. Ekstra harcamalar kişilere aittir.
 • Şehir dışından gelecek katılımcıların otobüsle ulaşım giderleri, orijinal biletlerin tarafımıza ibraz edilmesiyle ödenecektir. Özel araç ve taksiyle ulaşım giderleri karşılanmayacaktır.
 • Şehir içi katılımcıların sadece öğle yemekleri tarafımızca karşılanacaktır.
 • Eğitimler 9.30’da başlar, 17.30’da biter. Gün içinde 2 çay/kahve ve 1 yemek arası vardır.
 • Katılımcıların 2 günlük çalışmaya tam katılımı zorunludur.
 • Çalışmalar, sadece önceden başvuruları kabul edilmiş STK temsilcilerine açıktır.
 • Duyurularda belirten tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Eğitimler için katılımcı kontenjanı 25 olarak belirlenmiştir.
 • Başvuruların değerlendirme sonuçları (olumlu/olumsuz), son başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde STK temsilcilerine bildirilecektir.
 • Başvuru yoğunluğu olduğu takdirde dernek ve vakıflara öncelik verilecektir.

Başvuru Koşulları:

 • Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf, platform, inisiyatif vb.) gönüllüsü, çalışanı veya üyesi olmak.
 • Eğitimin yapılacağı ilde veya davetli olan çevre illerin birinde yaşıyor ya da çalışıyor olmak.

YEREL STK’LAR İÇİN YASAMA OKULU PROJESİ

26-27 Kasım 2011, BOLU

Birinci Gün Programı

 9:00 Kayıt
 9:30 Açılış
 9:30-9:45 YASADER ve Yerel STK’lar için Yasama Okulu Projesi’nin Tanıtımı
 9:45-10:15 Katılımcılarla Tanışma
 10:15-10:30 Sivil Toplumun Yasama Sürecine Katılımı ve Önemi- İlk Olarak Hangi Sorunu TBMM’ye Taşımak İstersiniz?
 10:30-10:45 Ara
 10:45-12:30 TBMM Genel Kurulu ve Komisyonlarında Kanun Yapım Süreci
 12:30-13:30 Öğle Yemeği
 13:30-15:15 TBMM’de Bilgi Edinme ve Denetim Yolları (Yazılı ve Sözlü Soru, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Gündem Dışı Konuşma Önergeleri)
 15:15-15:30 Ara
 15:30-16:00 TBMM’de Bireysel Başvuru Yapılabilen Komisyonlar: İnsan Haklarını İnceleme, Dilekçe, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları
 16:00-17:30 Atölye Çalışması İçin Grupların Belirlenmesi ve Grupların Yerel Sorunlar ile Öncelikleri Tespit Etmesi
 17:30 Kapanış
 

İkinci Gün Programı

 9:30 Açılış
 9:30-9:50 İlk Gün Oturumlarının Kısa Bir Değerlendirmesi
 9:50-11:00 Yerel Sorunları TBMM’ye İletme Yolları Atölye Uygulamaları
 11:00-11:15 Ara
 11:15-12:30 Uygulama Sonrası Sunumlar
 12:30-13:30 Yemek
 13:30-14:30 Atölye Çalışmalarının Değerlendirilmesi
 14:30-15:00 Sertifika Töreni ve Kapanış
 


Belgeler


Davet Yazısı