#
  • Yasader
  • 9.01.2016

TBMM’ye Bireysel Başvuru Yollarının Tanıtılması ve Desteklenmesi Projesi – Ankara Programı

Yasama Derneği (YASADER), “TBMM’ye Bireysel Başvuru Yollarının Tanıtılması ve Desteklenmesi Projesi” adıyla bir Proje yürütmektedir. Hollanda Büyükelçiliğinin MATRA Programı çerçevesinde finanse edilen bu Projenin amacı, TBMM’ye ve Kamu Denetçiliği Kurumuna bireysel başvuru yollarına ilişkin farkındalığı artırmak; söz konusu kurumlara mevzuata uygun ve nitelikli bireysel başvuruların yapılmasına vesile olarak bireysel başvuru yollarının etkinliğini artırmak ve böylece Anayasa ile güvence altına alınmış temel bir hak olan “dilekçe hakkı”nın daha aktif hale getirilmesini sağlamaktır.

Proje ile sivil toplum kuruluşlarına, TBMM’ye ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na bireysel başvuru yollarına ilişkin eğitim verilerek sivil toplum kuruluşlarının sürece yönelik farkındalıklarını ve katılımlarını artırmak hedeflenmektedir. Ayrıca TBMM’ye bireysel başvuru yolları konusunda çalışmaları bulunan akademisyenlerin Projeye dahil edilmesi ile Yasama Dergisinin iki özel sayısında konu ile ilgili makalelerin yayınlanması ve bu alandaki çalışmaların artırılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük şehirde ikişer günlük etkinlik planlanmıştır. Her bir etkinlikte, çevre illerden gelecek STK temsilcileri dahil olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımı öngörülmektedir.    İllerdeki etkinlikler tamamlandıktan sonra sonuçların topluca değerlendirilmesi için Ankara’da final toplantısı yapılacaktır. Final toplantısına komisyon başkanları, milletvekilleri, akademisyenler ve STK temsilcileri davet edilecektir.

Proje kapsamında ilk program, 23-24 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde gerçekleştirildi. Programa başta İstanbul’da olmak üzere, Bursa, Edirne, Kocaeli ve Sakarya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Proje kapsamında ikinci program, 8-9 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara’da TOBB ETÜ Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Bu Programa başta Ankara olmak üzere Çorum, Eskişehir, Kayseri ve Konya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Programa kadın hakları, engelli hakları, işçi hakları, bilişim hukuku, çevre hukuku ve sosyal politika gibi pek çok alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun katılımı sağlandı.
Programın birinci gününde; Proje Koordinatör Yardımcısı ve Yasama Derneği Genel Sekreteri Bahadır YEŞİLIRMAK, Yasama Derneği ve Proje hakkında bilgi verdikten sonra TOBB ETÜ Üniversitesi Araştırma Görevlisi M. Murat ÖNGEL “Parlamento: Yasama Organından Fazlası”, TOBB ETÜ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cengiz ERİŞEN ise “Demokrasi, Sivil Toplum ve Siyasete Doğrudan Katılım” başlıklı sunumları gerçekleştirdi. Daha sonra, Yasama Derneği Başkanı Habip KOCAMAN TBMM’nin işleyişi ve parlamenter denetimin önemi üzerine bir sunum yaptı. Aynı gün Yasama Uzmanı Beyhan HAMURCU Dilekçe Komisyonuna, Yasama Uzmanı Kenan ALTAŞ İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ve Yasama Uzmanı Gökalp İZMİR Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna nasıl başvuru yapılacağı ve bu başvuruların nasıl inceleneceği konusunda uygulamadan örnekler de sunarak katılımcılara bilgi verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanı Muhammet Akif SÜSLÜ de TBMM’ye bağlı Kamu Denetçiliği Kurumuna bireysel başvuruda bulunma usulü ve bu başvuruların nasıl inceleneceği konusunda sunum gerçekleştirdi.

Programın ikinci gününde ise katılımcılara uygulamaya yönelik eğitim verilmesi amacıyla atölye çalışması yapıldı. Bu atölye çalışması kapsamında, katılımcılar gruplara ayrılarak Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanlarının refakatinde kendilerine bir sorun alanı belirleyerek bu sorun hakkında bireysel başvuru dilekçeleri oluşturdu. Ardından dilekçeler hakkında sorun alanı, başvuruda bulunulan kurumun isabetli olup olmadığı ve başvuru üzerinde tartışma açıldı ve görüşler dile getirildi. İki günlük programın sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Projenin İzmir’de gerçekleşecek bir sonraki toplantısına başta İzmir’de olmak üzere Balıkesir, Manisa, Denizli ve Çanakkale’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılacaktır.