#
 • Yasader
 • 21.03.2019

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama ve Denetim Fonksiyonu Konulu Özel Sayı İçin Makale Duyurusu

Yasama Dergisi, Yasama Derneği tarafından çıkarılan hakemli ve akademik bir dergi olup ULAKBİM’in hukuk veri tabanında taranmaktadır.

Yasama Derneği, 2018 yılında İçişleri Bakanlığına başvurarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama ve Denetim Fonksiyonu başlıklı bir proje yürütme talebinde bulunmuş ve söz konusu proje Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konmuştur. Projenin temel amacı, 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonucunda yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde TBMM’nin yasama ve denetim fonksiyonlarının üniversite gençliğine tanıtılması ve bu alanda akademik çalışmaların artırılmasıdır.

Proje kapsamında, Derneğin süreli yayını olan Yasama Dergisi’nin iki sayısının özel sayı olarak çıkarılması ve özel sayıların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Parlamento konularını içermesi kararlaştırılmıştır. Yasama Dergisi’nin web sitesinden derginin yayın ilkelerine ve biçim rehberine erişilebilmektedir. Burada belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanacak makalelerde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bağlamı esas olmak üzere, öncelikle aşağıdaki konuların ele alınması beklenmektedir:

 • Cumhurbaşkanı-TBMM İlişkileri
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Yasama Yetkisi ve Sınırları
 • Uluslararası Antlaşmalar
 • Bütçe Süreci
 • Yasama Organının Denetim Yetkisi ve Yürütme Organının Sorumluluğu
 • TBMM İçtüzüğü, Yasama Sürecinin Dönüşümü ve Kanun Teklifleri
 • Milletvekili-Bakan İlişkileri ve Hukuksal Statü
 • Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’nin İdari Teşkilatlanması
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Bakanların ve Bakanlık Personelinin TBMM ile İlişkileri

Özel sayılarda, bu konuların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin herhangi bir yönünü aydınlatan makalelere de yer verilebilecektir.

Makale teslimi için son tarih: 30.04.2019

Makalelerin gönderileceği adresler:

Yasama Dergisi Yazı İşleri Müdürü ve Editörü Doç. Dr. Fahri Bakırcı: fahribakirci@gmail.com

Yasama Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı ve Yardımcı Editör Dr. Günal Seyit: gunalseyit@gmail.com