#
  • Yasader
  • 28.01.2020

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 100.Yılı Makale Duyurusu

Yasama Dergisi, Yasama Derneği tarafından çıkarılan hakemli ve akademik bir dergi
olup ULAKBİM’in hukuk veri tabanında taranmaktadır.
Dergi, parlamento hukukunun gelişimine katkı sağlanması hedefi doğrultusunda
parlamento tarihine ve çalışma usullerine ilişkin araştırmaların özendirilmesini, parlamento
hukuku ile iç içe olan anayasa hukuku başta olmak üzere hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi
ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki bilimsel bilgi birikimine katkı sağlanmasını temel amaç
olarak benimsemiştir.
Dergi, günümüzde hukuk fakülteleri, siyasal bilgiler fakülteleri ile iktisadi ve idari
bilimler fakülteleri başta olmak üzere çok geniş yelpazedeki kurumlar ağı içinde yasama
alanındaki gelişmelerin izlenmesinde temel bir kaynak olarak takip edilmektedir. Bu nedenle
Dergi, 41. sayısını, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılına ayırmayı uygun
bulmuştur. Bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerinin yasama, denetim, temsil
ve dış ilişkiler bağlamındaki çok boyutluluğu ve tarihsel derinliği gözetilerek parlamento
tarihimiz ile ilişkisi kurulabilecek geniş bir konu yelpazesi içindeki makalelerin
okuyucularımızla buluşturulması amaçlanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
parlamento hukukumuzun tarihsel gelişimine ilişkin makalelerin öncelikli olarak yayınlanacağı
bu sayıda seçkin yazarlarımızın inceleme ve araştırmalarına yer vermek bizleri
onurlandıracaktır.
Yasama Derneğinin internet sitesinden (www.yasader.org) derginin yayın ilkelerine ve
biçim rehberine erişilebilmektedir.
Makalelerin, DergiPark (www.dergipark.org.tr) üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.


Belgeler


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KURULUŞUNUN 100. YILI MAKALE DUYURUSU