#
  • Yasader
  • 27.05.2023

YASAMA DERNEĞİ'NİN 11’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Yasama Derneğimizin 11’inci Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 12 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 17.30’da Holiday Inn Ankara Tunus Caddesi No:7 Kavaklıdere Ankara adresinde, çoğunluk sağlanamaması halinde aynı gündemle 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 17:30’da aynı adreste yapılacaktır.

GÜNDEM

1-Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2-Divan Seçimi

3-Denetim Kurulu Raporunun okunması

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası

5-Üye aidatının yeniden belirlenmesi

6-Dernek organlarına üyelik seçimi

7-Yönetim Kuruluna çeşitli konularda yetki verilmesi

8-Tahminî bütçenin görüşülmesi ve kabulü

9-Dilek ve Temenniler

10-Kapanış


LCV: Elif YAYLA İş: 420 82 16 Cep: 0 532 131 03 01

E-posta: elifyayla@tbmm.gov.tr