#
  • Yasader
  • 25.04.2016

“Üniversite Gençliği Yasama ve Denetim Süreçlerine Katılım Mekanizmalarını Öğreniyor” Projesi – Çankırı Karatekin Üniversitesi Programı

Yasama Derneğinin Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde finanse edilen “Üniversite Gençliği Yasama ve Denetim Süreçlerine Katılım Mekanizmalarını Öğreniyor” Projesinin ilk etkinliği Çankırı Karatekin Üniversitesinde 25.04.2016 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Proje koordinatörü ve TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkan Yardımcısı Muaz Ayhan IŞIK’ın konuşması ile başlayan etkinlikte Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa MÜJDECİ gençlerin yasama ve denetim süreçlerine katılımının ve bu anlamda projenin önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Etkinlikte daha sonra Yasama Uzmanı Bahadır YEŞİLIRMAK “TBMM’nin yapısı ve işleyişi”; Yasama Uzmanı Burcu CENGİZ “Kanun Yapım Süreci” ve Yasama Uzmanı Batıkan AKSOY “Parlamenter Denetim” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Etkinliğin öğleden sonraki oturumunda üniversiteli gençler model parlamento çalışmasına katıldılar. Bir kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi sürecinin modellendiği çalışmada öğrencilerden oluşan model parlamentoda kanun teklifi görüşülerek kabul edildi.