#
  • Yasader
  • 24.06.2014

Gündem Çocuk Derneği Programı katılımcılarına yasama bilgilendirmesi

Gündem Çocuk Derneği tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ortaklığı ile yürütülen “Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesinde Stratejik Haritalama Uzaktan Öğrenim Programı” kapsamında TBMM’yi ziyaret eden katılımcılara yasa yapımı ve denetim faaliyetleri konusunda YASADER Başkanı ve Genel Sekreterince bilgi verildi.

23 Haziran 2014 Pazartesi günü TBMM’ye bir ziyaret gerçekleştiren katılımcılar, Yeni Halkla İlişkiler Binasındaki temas ve görüşmelerinin ardından TBMM’nin yapısı ve işleyişi, kanun yapım süreci ve denetim yolları ile bu alanlardaki sivil toplum katkısı ve katılımı hususularında YASADER Başkanı Habip KOCAMAN ve Genel Sekreteri Bahadır YEŞİLIRMAK’tan bilgi aldılar.

Katılımcılar bilgilendirmenin ardından TBMM Genel Kurul Salonunu ve Ana Binayı gezerek TBMM’den ayrıldılar. Gündem Çocuk Derneğinden Program Sorumlusu Ezgi KOMAN bilgilendirme ve kolaylaştırıcık için YASADER’e katılımcılar adına teşekkürlerini iletirken katılımcılar da memnuniyetlerini paylaştılar.

Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan “Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin Güçlendirilmesi” projesi, çocuğa yönelik şiddeti “stratejik haritalama” yoluyla izlemek ve şiddetin önlenmesine ilişkin ulusal ve yerel düzeyde eylem planları geliştirmek için sivil toplumun gücünü ve katılımını artırmak amacını taşımıştır.
Programa Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Mersin, Trabzon ve Van illerinden çeşitli alanlarda çalışan bazı sivil toplum örgütleri temsilcileri katılmıştır.