#
  • Yasader
  • 27.10.2014

YASADER Çocuk Korumada Siyasetçilerin Önderliği Panelindeydi

     

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 25. Yılı çerçevesinde 27 Kasım 2014 tarihinde TBMM Küçük Grup Toplantı Salonunda Uluslararası Çocuk Merkezi, TBMM Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu ortaklığında Çocuk Korumada Siyasetçilerin Önderliği Paneli düzenlendi. Panele Yasama Derneği de destek verdi.

Panelin amacı Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği tarafından desteklenen bir proje ile Türkiye’de Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından yürütülen Avrupa Konseyi “BEŞTE BİR” kampanyası kapsamında üretilen yayınları parlamento boyutunda tanıtmak ve kampanya deneyimini milletvekilleri, akademisyenler ve STK’lar ile paylaşmaktır. Proje hakkında ayrıntılı bilgi ve belgelere http://www.5te1.cocukhaklariizleme.org adresinden erişilebilmektedir.

Proje kapsamında üretilen yayınlardan “Milletvekilleri İçin El Kitabı; Çocukların Cinsel Sömürü Ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi)”nin Türkçe çevirisinde Yasama Derneği üyelerinden Salih Sağlam ve Günal Seyit katkı sağlamıştır. Söz konusu yayına http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/ParlamenterKitap-F-WEB1.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

“5te1 Projesi” Türkiye’de Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüye Karşı Korunması için bir biliçlendirme ve savunuculuk projesidir. “5te1 Projesi” Avrupa Konseyi ile ortak yürütülen Kampanyanın mevcut verilerini kullanarak Avrupa’da her BEŞ çocuktan BİRİNİN cinsel şiddetin herhangi bir biçiminin mağduru olduğunu ortaya koymasıyla doğmuştur. Projenin ismi de bu istatistiklerden kaynaklanmaktadır.