#
  • Yasader
  • 24.01.2015

YASADER ve Ankara Barosu İşbirliğinde YASAMA Okulu Eğitimi

YASADER ve Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen Yasama Okulu programı aralarında stajyerlerin de olduğu avukatlardan oluşan katılımcılara 24 ve 25 Ocak 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bilindiği gibi avukatlık mesleğini icra etmek isteyen hukuk fakültesi mezunları, barolar tarafından verilen stajyerlik eğitimini başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü, Yasama Derneği ile yürüttüğü yakın işbirliği çerçevesinde, bu yıl stajyer avukatlara ve avukatlara bir yasama okulu eğitimi düzenlemeyi önermiştir. Dernek Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilen bu öneri doğrultusunda bir Yasama Okulu Eğitim Projesi 24-25 Ocak 2015 Cumartesi ve Pazar günleri hayata geçirilmiştir. Ankara Barosu’nun Kızılay’da bulunan Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM)’de düzenlenen eğitim programına ilgi bir hayli yüksek olmuştur. Programa toplam 65 kişi katılmış ve bu 65 kişiye aynı anda iki ayrı sınıfta aynı dersler verilmiştir. Programda YASADER’den Yönetim Kurulu Başkanı Habip KOCAMAN, YASADER üyelerinden Dr. Fahri BAKIRCI ve Doç.Dr. Şeref İBA ile TOBB ETÜ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Yasa İzleme Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Yrd.Doç.Dr. Ozan ERGÜL sunumlarıyla yer almıştır. Programın ikinci gününde katılımcıların hayli yüksek ilgisi ile gerçekleştirilen uygulamalı model parlamento çalışması edinilen bilgilerin pratiğe dönüştürülmesini sağlamıştır. Program sonunda bir değerlendirme yapan Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Avukat Dr. Mehmet Savaş ÖZDAĞ, sertifikalı bu eğitim programının yasaları yorumlama durumunda olan meslek mensupları için oldukça yararlı olduğunu belirtmiştir.