#
  • Yasader
  • 25.12.2017

YASADER’den “Kanunların Dili Uluslararası Sempozyumu”na Katılım

Adalet ve Medeniyet Derneği tarafından düzenlenen ve Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından desteklenen “Kanunların Dili Uluslararası Sempozyumu” 15-16 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.Grand Ankara Otel’de gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmaları Adalet ve Medeniyet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Akif TÖGEL, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İYİMAYA ve TBMM Başkan Vekili Ahmet AYDIN tarafından yapıldı.

Sempozyumda, Türkiye’de Kanun Yapım Süreci (iki oturum), Mukayeseli Hukukta Kanun Yapımı ve Dilin Önemi, Hukuki Açıdan Kanunların Dili, Edebi ve Tarihsel Açıdan Kanunların Dili başlıkları altında toplam 5 oturumda Türkiye’den ve yurtdışından katılımcılar sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyumun ilk gününde yer alan “Türkiye’de Kanun Yapım Süreci” oturumunda Yasama Derneği (YASADER) Denetim Kurulu Başkanı Ahmet YÜKSEL tarafından “Sivil Toplum Kuruluşlarının Kanun Yapım Sürecindeki Rolü” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda kanun önerilerinin hazırlık aşamasına ve TBMM’deki görüşmelerine sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılım mekanizmalarına, yeni hükümet sisteminde STK’ların kanun yapım sürecindeki muhtemelen rolüne, TBMM’deki denetim mekanizmaları yoluyla STK’ların kanun yapım sürecine olan dolaylı katkısına, kanun yapım sürecine sivil toplum katılımının hukuki belirlilik ilkesine etkisine ve son olarak kanun yapım sürecine sivil toplum katılımının önündeki engellere değinildi.

Yine ilk günkü oturumlarda YASADER üyelerinden Ahmet BOZKURT ve Bahadır YEŞİLIRMAK tarafından “TBMM’de Kanun Yapım Süreci” başlıklı iki ayrı sunum gerçekleştirildi.

Sempozyumda ayrıca Rasim CİNİSLİ’ye “Ahmet Cevdet Paşa Hukuk Diline Üstün Katkı Ödülü” takdim edildi.


Belgeler


Sivil Toplum Kuruluşlarının Kanun Yapım Sürecindeki Rolü