#
  • Yasader
  • 10.04.2018

Antik ve Modern Dönemde Yasalar ve Yasa Yapımı Paneli Gerçekleştirildi.

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü ve Yasama Derneği (YASADER) tarafından birlikte “Hukukun Çağlar ötesi Felsefesine Akademik ve Pratik Bir Bakış” mottosuyla düzenlenen Antik ve Modern dönemde Yasalar ve Yasa Yapımı paneli, 7 Nisan 2018 Cumartesi günü, Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi’nde (ABEM) gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Av. Nazlı Didem Moğulkoç ve Yasama Derneği Başkanı Habip Kocaman yaptı.

İlk oturumun oturum başkanlığını, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF) Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İrfan Albayrak’ın yaptığı Panelde, Mezopotamya yasalarına ilişkin DTCF Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cahit Günbattı, Hitit yasalarına dönük DTCF Prof. Dr. Turgut Yiğit, Eski Yunan yasalarına yönelik TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Mehmet Murat Öngel bildirilerini sundular. Bildirilerde antik dönem uygarlıklarındaki yasa metinleri üzerinden devlet ve toplum düzenleri, hukuk felsefeleri ve uygulamaları tartışıldı.

İkinci oturumun oturum başkanlığını Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Av. Murat Çekiç yaptı. Yasama Derneği ve Yasa İzleme Enstitüsü Üyesi Doç. Dr. Şeref İba, Türkiye’deki yasa sistematiği; Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Av. Ayşegül Dalkır Kahveci, torba yasa yöntemi; Yasama Derneği ve Yasa İzleme Enstitüsü Üyesi Doç. Dr. Fahri Bakırcı, temel yasa yöntemi; TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ergül, yasa yerine KHK ile düzenleme yapımı; Yasama Derneği Üyesi Dr. Mustafa Biçer, yasa yapım sürecinde katılımcılık konularında bildirilerini sundular.

Oturum sonlarında katılımcılar panelistlere soru sorma imkanı da buldular.