#
  • Yasader
  • 7.06.2022

YASADER, KİYED PROJESİNDE

Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetim Derneği KİYED, Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı bünyesinde “Türkiye’de Politika Yapma Sürecinde Sivil Toplumun Yasal ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi” konulu projesinin kapanış toplantısı yaptı.

Projenin “Final Raporu”nun sunulduğu toplantı 31 Mayıs Salı günü Ankara’da gerçekleşti.

Yasama Derneği Başkanı Bahadır Yeşilırmak’ın da panelist olarak katıldığı programda, kamu kurumlarının, yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları ile farklı sektörlerin görüşleri alınarak hazırlanan raporun değerlendirilmesi yapıldı.

Projeyle, Türkiye’de dünya standartlarında bir ulusal savunuculuk mevzuatı oluşturulması hedefleniyor.