#
  • Yasader
  • 19.11.2021

YASADER "Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi"nde

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi"ne kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerin yanı sıra Yasama Derneği katıldı.

17-18 Kasım 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmalarını Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç ve Ankara İl Müdürü Hayrettin İpekoğlu yaparken, projeye destek veren Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyenleri tarafından da "Dernekler Mevzuatı, Yardım Toplama Mevzuatı, Gönüllülük, STK’lara Yönelik Vergisel Avantajlar ile STK’ların Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı" başlıkları altında sunumlar gerçekleştirildi.

Sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği;  mevzuatın sahada uygulanmasına dair önerilerin ve karşılaşılan sorunların dile getirildiği programın sonunda genel değerlendirme yapıldı.