#
  • Yasader
  • 15.05.2018

YASADER’in, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Programı

YASADER Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kamu Politikalarındaki Rolü ve Model Parlamento Uygulaması Programı gerçekleştirdi.

7 Mayıs 2018 Pazartesi günü gerçekleştirilen program, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Cenay Babaoğlu’nun takdimiyle başladı. Programın sabah bölümünde TBMM’nin yapısı ve işleyişiyle ilgili sunumlar yapıldı. ilk sunum “Yasamaya İlişkin Temel Kavramlar ve Kurumlar” başlığı altında YASADER Yönetim Kurulu Başkanı Habip Kocaman’a aitti. İkinci sunumu Yasama Dergisi Editörü Doç. Dr. Fahri Bakırcı “Kanun Yapım Süreci” konusunda gerçekleştirdi. Daha sonra YASADER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Keleş “Parlamenter Denetim Yolları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Öğleden sonraki kısımda YASADER Üyesi Mehmet Yahya Çiçekli “TBMM İdari Teşkilatında İnsan Kaynakları Yönetimi, Staj ve Kariyer” konulu sunumunu yaptı. Ardından, öğrencilerden oluşturulan Model Parlamento ile sunumlarda anlatılan konuların pratiğe dönüştürüldüğü uygulama yapıldı. Model Parlamento etkinliğinde öğrenciler hazırladıkları gündem dışı konuşma, sözlü soru, kanun teklifi metinleri üzerinden konuşmalar yaptılar. Parlamento çalışmalarının modellendiği etkinliğin öğrencilerin büyük ilgisini çektiği görüldü. Model Parlamento uygulamasından sonra YASADER heyetine programın anısına Üniversite logolu çini tabak takdim edildi.