#
  • Yasader
  • 19.05.2016

“Üniversite Gençliği Yasama ve Denetim Süreçlerine Katılım Mekanizmalarını Öğreniyor” Projesi – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Programı

         

Yasama Derneğinin Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde finanse edilen “Üniversite Gençliği Yasama ve Denetim Süreçlerine Katılım Mekanizmalarını Öğreniyor” Projesinin ikinci etkinliği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde 18.05.2016 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Proje koordinatörü ve TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkan Yardımcısı Muaz Ayhan IŞIK’ın konuşması ile başlayan etkinlikte Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emine Elif YÜCETÜRK ve öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALTUNOK gençlerin yasama ve denetim süreçlerine katılımının ve bu anlamda projenin önemine ilişkin konuşmalar yaptılar.

Etkinlikte daha sonra Yasama Uzmanı Bahadır YEŞİLIRMAK “TBMM’nin yapısı ve işleyişi”; Yasama Uzmanı Ahmet BOZKURT “Kanun Yapım Süreci” ve TBMM Başkan Müşaviri Habip KOCAMAN “Parlamenter Denetim” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Etkinliğin öğleden sonraki oturumunda üniversiteli gençler model parlamento çalışmasına katıldılar. Bir kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi sürecinin modellendiği çalışmada öğrencilerden oluşan model parlamentoda kanun teklifi görüşülerek kabul edildi.